Huiswerkbegeleiding


Minder goede school- en studieprestaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Samen met onze scholieren kunnen we ervoor zorgen dat er betere resultaten worden gehaald. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we aan het verbeteren van de motivatie van de leerling en het vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen. Dat doen we met veel persoonlijke aandacht. We helpen de leerling door hem of haar goed te leren plannen, achterstanden weg te werken en betere leermethodes aan te reiken. De leerling krijgt individuele, vakinhoudelijke hulp en het gemaakte of geleerde werk wordt gecontroleerd respectievelijk overhoord.

COACH biedt voor iedere leerling passende begeleiding door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen; de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving waarin leerlingen prettig kunnen werken en al het benodigde materiaal binnen handbereik hebben.

klaslokaal

Meer dan alleen huiswerkbegeleiding

COACH biedt meer dan alleen huiswerkbegeleiding. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen met ADHD, PDD-nos en het syndroom van Asperger.

Voor onze begeleiding kiezen wij voor het ‘huiskamermodel’ zodat er ook voor kinderen met een cognitieve stoornis voldoende mogelijkheid is voor een individuele aanpak. Wij streven naar een structuurverlenend klimaat in alle opzichten (ruimtelijk, sociaal, temporeel en materieel).

De begeleiding zal gericht zijn op het bieden van extra hulp bij het analyseren en hanteren van structuren in leerstof en omgeving. Wij ondersteunen onze leerlingen bij hun weekplanning wat betreft de schoolse activiteiten, maar houden ook rekening met de rest van hun leefwereld. Leerlingen worden bij ons ondersteund in de contacten met medeleerlingen en docenten. Doordat wij kleinschalig werken, zal de sociale situatie binnen ons instituut voor leerlingen inzichtelijk en hanteerbaar zijn.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bij ons welkom en veilig voelen en op een positieve manier deel uitmaken van een kleine groep leeftijdsgenoten.

jongetje

Wij bieden

  • 1 - 5 middagen per week begeleiding
  • Werken aan plannen, structuur, discipline en motivatie; ook bij achterstanden of leerproblemen.
  • Mogelijkheid om te combineren met examentraining
  • Mogelijkheid om altijd te kunenn instromen

Inhoud

  • Een intakegesprek met ouders en leerling, waaruit een persoonlijk plan van aanpak volgt.
  • De mentor op school wordt ook om input gevraagd.
  • Aandacht voor studievaardigheden: agendagebruik, samenvatten, concentratie etc.
  • Een periodiek evaluatiegesprek en de mogelijkheid tot het bijstellen van het plan van aanpak.
  • Minimale periode van 8 weken.